Byzantijnse Muziek


Graag delen we met belangstellenden liturgische muziek uit de Byzantijnse traditie. In het klooster zijn we al enige jaren bezig Nederlandse teksten te zingen op 'Griekse' melodie.
Het betreft pioniers-werk; suggesties en opmerkingen ter verbetering zijn altijd van harte welkom! Hieronder enkele voorbeelden:


          Paas-tijd

Paas-tropaar - Christus is opgestaan

          paastropaar byzantijnse melodie (pdf)


Paas-canon - De opstandingsdag

          paascanon met byzantijnse melodie (pdf)Lofpsalmen - paasstichieren - Dat God verrijze

          paas-stichieren met byzantijnse melodie (pdf)
          Kerst-tijd

Irmen van de kerstcanon - Christus wordt geboren, looft Hem!


          irmen kerst met byzantijnse melodie (pdf)tropaar (apolytikion) van Kerst

          apolytikion kerst (pdf)Kondaak van Kerst

          kondaak kerst (pdf)

          uit de Goddelijke Liturgie

Cherubijnen-hymne


          Cherubijnen-hymne (pdf)
          Cherubijnen-hymne (mp3)
 
          uit het Triodion


"Open de poort van berouw"


          Open de poort van berouw (pdf)


meer byzantijnse muziek met Nederlandse tekst vindt u op de site van lezer-zanger Antonis Tarlizos:

Byzantijns-Nederlandse partituren en geluidsopnames