De kapel

De kapel is altijd open voor stil gebed, om een kaarsje op te steken, of om aan te sluiten bij de gebedsdiensten gedurende de dag.

Wij vragen u rustig en respectvol te zijn.

De altaar-ruimte achter de iconostase (iconen-wand) is niet toegankelijk.

Wij verzorgen geen rondleidingen aan groepen. Achter in de kerk, bij de kaarsentafel vindt u diverse folders die uitleg geven over de kapel, de orthodoxe kerk etc.