MINEON MAART

De uitgave van het mineon, die wordt gebruikt in het Orthodoxe Klooster in de Peel, is een voorlopige uitgave, samengesteld uit verschillende niet door ons gemaakte Nederlandse vertalingen. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de uitgaven van het klooster van de H. Johannes de Voorloper in Den Haag. De rubrieken (volgens Grieks typikon) zijn door ons toegevoegd. We hopen te zijner tijd een nieuwe vertaling te maken uit de originele Griekse tekst. Daar waar het officie nog niet is vertaald, is gebruik gemaakt van (of wordt - wat betreft de canon van de metten - verwezen naar) het algemeen mineon.


mineon  1-17 maart   (pdf)

mineon 18-31 maart   (pdf)