Korte nieuwsflitsen uit het klooster

Renovatie van onze kapel en bouwfonds

voor het laatste nieuws ga naar : renovatie



Theofanie

'Traditioneel' zijn we op 6 januari naar de rivier getogen, in ons geval een van de zij-stromen van de Aa, die hier niet zo ver vandaan door de velden van Heusden stroomt. Vader Willibrord deed daar de waterwijding, in aanwezigheid van een twintigtal gelovigen, groot en (heel) klein.

Toen Gij gedoopt werd, o Heer, in de Jordaan,
werd de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard,
want de stem van de Vader heeft van U getuigd,
en noemde U Zijn geliefde Zoon,
en de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij zijt verschenen, Christus onze God,
en hebt de wereld verlicht, eer aan U.














(met dank Thomas voor de foto's!!)



ouder 'nieuws' vindt u in de kronieken