Korte nieuwsflitsen uit het klooster

Renovatie van onze kapel en bouwfonds

voor het laatste nieuws ga naar : renovatieJaargedachtenis Moeder MariaOp zaterdag 24 juni hebben we bij het graf van m. Maria een pannychida gevierd -
het is alweer een jaar geleden dat we haar hier begraven hebben.
De metropoliet ging voor in de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met verschillende priesters en diakens uit ons diocees,
en gelovigen uit heel Nederland, Belgiƫ, Duitsland en Luxemburg waren samengekomen om op deze dag samen te bidden en te herdenken in dankbaarheid.
De metropoliet benadrukte in zijn toespraak de kracht en de vreugde van het geloof in de opstanding,
en moedigde ons allen aan daarvan steeds weer getuigenis af te leggen.
Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN)

Tijdens het pinksterweekend mochten we een groepje orthodoxe jongeren verwelkomen die hier hun traditionele'asten-weekend' hebben gehouden. Ze kampeerden in de buurt, en kwamen op de fiets (of tandem) naar het klooster voor de diensten, de lezingen en workshops. Het was een goed samenzijn,
voor een impressie zie de foto's op de facebook pagina van OJN: facebook ojn


Wonen bij het klooster?

Na 16 jaar vlakbij het klooster op de Vlosbergweg te hebben gewoond, heeft Dorothea Smolders aangegeven naar Den Haag te gaan verhuizen. Dit omdat zij zal intreden in het orthodox klooster van Johannes de Voorloper. Het verheugt haar en ook ons dat zij daar het kloosterleven kan vervolgen dat zij ook enkele jaren in ons klooster heeft geleid. Het betekent wel dat het terrein en de gebouwen op de Vlosbergweg verkocht zullen worden. Wij maken gebruik van de werkplaats die daar staat om er o.a. kaarsen te maken. Verder vieren we in de kapel daar jaarlijks het feest van de hl. Moniale en martelares Elizabeth en van de Ontslaping van de Moeder Gods. Wat zou het fijn zijn als orthodoxe mensen de nieuwe eigenaar van de Vlosbergweg (14) zouden worden en alles in dezelfde geest voortgezet kan worden. Mocht iemand belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Dorothea, bij voorkeur per email: ydwmsmolders@gmail.com ; of misschien kunt u iemand erop wijzen.

Heeft u interesse? Laat het dan weten, anders gaat het binnenkort in de publieke verkoop.Theofanie

'Traditioneel' zijn we op 6 januari naar de rivier getogen, in ons geval een van de zij-stromen van de Aa, die hier niet zo ver vandaan door de velden van Heusden stroomt. Vader Jozef deed daar de waterwijding, in aanwezigheid van een twintigtal gelovigen die op de oever de vrieskou trotseerden, maar niet het geheiligde rivier-water zelf (...); vele kilometers verder stroomt deze Aa uit in de Maas, die ook wel wat 'zegen' kon gebruiken!

Toen Gij gedoopt werd, o Heer, in de Jordaan,
werd de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard,
want de stem van de Vader heeft van U getuigd,
en noemde U Zijn geliefde Zoon,
en de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij zijt verschenen, Christus onze God,
en hebt de wereld verlicht, eer aan U.


(met dank aan Guido, Thomas en Hans voor de foto's!!)ouder 'nieuws' vindt u in de kronieken