Korte nieuwsflitsen uit het klooster

Renovatie van onze kapel en bouwfonds

Vanmiddag, 21 juni, kwam met de post een dikke envelop van de gemeente Asten:
de omgevingsvergunning is verleend!

Het heeft 'even' geduurd, maar nu kunnen we in elk geval weer verder.

Maar omdat de bouwvak inmiddels al in aantocht is, is het nog even de vraag of we voor die tijd nog beginnen.
Daarover horen we binnenkort meer van de aannemer en laten u dat dan weten:
het is altijd mooi om het werk 'plechtig' te beginnen,
zeker omdat we zo dankbaar zijn voor de vele mensen die hebben meegeholpen om dit mogelijk te maken, ter ere van de Moeder Gods.

Extra bijzonder omdat we juist deze week de jaargedachtenis van M. Maria herdenken, in haar nagedachtenis is het bouwfonds 2 jaar geleden immers gestart!
nogmaals dank aan allen
en eer aan God,

m. Johanna


voor het overige nieuws ga naar : renovatie


Zuurder dan de citrus

In de kiosk van het klooster is sinds enige tijd een heel bijzonder boek te koop. Bijzonder in meerdere opzichten.
Op de kaft is de afbeelding van een felgekleurde impressie van een gewonde, roepende persoon.
Het is een verhaal geïnspireerd op het begin van het Bijbelboek Genesis: de schepping, de val en het leven buiten het paradijs. En zoals dat boek een mysterieuze schrijver kent, zo geldt dat ook voor 'Zuurder dan de citrus'. In het voorwoord staat: "Het werd geschreven door een leerling die alles 'om niets' leerde van zijn spirituele voorvader, moeders en vaders, zijn huidige geestelijke zusters en broeders, zijn kritische lezers, zijn naam en zijn gezin." Dat lijkt alles wat we over de schrijver te weten komen.
Maar als je het poëtische verhaal gaat lezen, besef je al snel dat het om een hele krachtige, ontroerende, persoonlijke getuigenis gaat, die vanuit het hart is geschreven. Een doorleefd verbeelden van het begin van de schepping, waarbij engelen, Adam, Eva, Kaïn en Abel tot leven komen. Je mag het van nabij meemaken en geraakt worden door hun onmacht en hun kracht.
Ook bijzonder is dat de opbrengst van het boek (€ 15 - bij aankoop in de klooster-kiosk) geheel ten goede komt aan het bouwfonds voor de renovatie van de kapel van het klooster.
Het kan ook toegezonden worden! Laat het ons weten.

voor meer info zie ook: eden trilogie
n.b. bestellingen vanaf die site worden verzonden vanuit België!Theofanie

'Traditioneel' zijn we op 6 januari naar de rivier getogen, in ons geval een van de zij-stromen van de Aa, die hier niet zo ver vandaan door de velden van Heusden stroomt. Vader Willibrord deed daar de waterwijding, in aanwezigheid van een twintigtal gelovigen, groot en (heel) klein.

Toen Gij gedoopt werd, o Heer, in de Jordaan,
werd de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard,
want de stem van de Vader heeft van U getuigd,
en noemde U Zijn geliefde Zoon,
en de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij zijt verschenen, Christus onze God,
en hebt de wereld verlicht, eer aan U.


(met dank Thomas voor de foto's!!)ouder 'nieuws' vindt u in de kronieken