Korte nieuwsflitsen uit het klooster

Wonen bij het klooster?

Na 16 jaar vlakbij het klooster op de Vlosbergweg te hebben gewoond, heeft Dorothea Smolders aangegeven naar Den Haag te gaan verhuizen. Dit omdat zij zal intreden in het orthodox klooster van Johannes de Voorloper. Het verheugt haar en ook ons dat zij daar het kloosterleven kan vervolgen dat zij ook enkele jaren in ons klooster heeft geleid. Het betekent wel dat het terrein en de gebouwen op de Vlosbergweg verkocht zullen worden. Wij maken gebruik van de werkplaats die daar staat om er o.a. kaarsen te maken. Verder vieren we in de kapel daar jaarlijks het feest van de hl. Moniale en martelares Elizabeth en van de Ontslaping van de Moeder Gods. Wat zou het fijn zijn als orthodoxe mensen de nieuwe eigenaar van de Vlosbergweg (14) zouden worden en alles in dezelfde geest voortgezet kan worden. Mocht iemand belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Dorothea, bij voorkeur per email: ydwmsmolders@gmail.com ; of misschien kunt u iemand erop wijzen.
van kippenstal naar kloosterkapel


het klooster heeft een kippengeschiedenis (...)

Ooit was de kapel met de ontvangstruimte ernaast, een kippenstal, of 'hennenkooi' in Brabants dialect.

Een eenvoudige ruimte, die in 1989 van binnen geschikt is gemaakt voor kapel. Van buiten is het tot op heden toch grotendeels een kippenstal gebleven.

Vóór het jaar 2024 moeten asbestdaken zijn gesaneerd, zo heeft de overheid in Nederland bepaald. De kapel en de ontvangstruimte ernaast (archondariki), hebben een dak met asbest-golfplaten. Graag zouden we van deze gelegenheid gebruik maken om het dak beter te isoleren. Hoe eerder hoe beter, want in de winter hebben we hoge stookkosten en in de zomer is het in de kapel (direct onder het dak) vaak tropisch heet. Daarnaast zijn ook de muren en kozijnen van de kapel toe aan groot onderhoud: ook daar hebben we nu de mogelijkheid voor betere isolatie en ventilatie. Het interieur van onze -inmiddels zo geliefde- kapel blijft grotendeels intact. Wel komt er een kleine uitbreiding met daarin ruimte voor een nieuwe, droge kiosk, sacristie en spreekkamer.

Met deze renovatie hopen we ook de buitenkant een kloosterkapel-uitstraling te kunnen geven, met halfronde raampjes en een bijpassende stenen klokkentoren, en een nieuw overdekte entree.


Moeder Maria

Moeder Maria, de stichter en eerste abdis van het klooster heeft de aanzet gegeven tot deze noodzakelijke verbouwing en meegedacht over de schetsen.

In de zomer van 2016 is ter nagedachtenis van moeder Maria een 'bouwfonds' opgericht voor giften ten behoeve van de renovatie van de kapel.

Eeuwige gedachtenis !


Wat hebben we nodig ?

Om te kunnen beginnen hebben we minsten € 200.000 nodig.
Sinds we het 'bouwfonds' gestart zijn afgelopen zomer, is er al zo'n € 25.000 binnengekomen.
Een enorm bedrag, opgeteld van vele € 10 , € 20 en € 50 -jes samen !!

Daarnaast hebben we de toezegging van twee grotere 'weldoeners c.q. fondsen' voor € 75.000.
We zitten dus al een heel eind in de goede richting!!
Maar we zijn er nog niet:


hoe kunt u helpen

Voor de financiële steun aan dit project kunt u een gift overmaken aan de

Stichting 'Geboorte van de Moeder Gods' te Asten onder vermelding van bouwfonds.

IBAN-nummer:

NL 64 TRIO 0390 3597 69

BIC / Swift nummer: TRIONL2U

De stichting heeft de ANBI-status.

helpt u mee?
alvast onze hartelijke dank,

moeder Johanna en medezustershier kunt u onze folder downloaden, delen of verder verspreiden !!

Nederlandse folder

Griekse folder

For those who want to donate from abroad:

from within EU:

You can use the BIC/Swift number: TRIONL2U (with capitals!)
and then the bank number: 0390 3597 69;


From outside Europe: the same BIC/Swift number, but you also have to add the address of the bank:

Triodos Bank Nederland
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist
The Netherlands


Banks abroad know these procedures.

Theofanie

'Traditioneel' zijn we op 6 januari naar de rivier getogen, in ons geval een van de zij-stromen van de Aa, die hier niet zo ver vandaan door de velden van Heusden stroomt. Vader Jozef deed daar de waterwijding, in aanwezigheid van een twintigtal gelovigen die op de oever de vrieskou trotseerden, maar niet het geheiligde rivier-water zelf (...); vele kilometers verder stroomt deze Aa uit in de Maas, die ook wel wat 'zegen' kon gebruiken!

Toen Gij gedoopt werd, o Heer, in de Jordaan,
werd de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard,
want de stem van de Vader heeft van U getuigd,
en noemde U Zijn geliefde Zoon,
en de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij zijt verschenen, Christus onze God,
en hebt de wereld verlicht, eer aan U.


(met dank aan Guido, Thomas en Hans voor de foto's!!)ouder 'nieuws' vindt u in de kronieken