Korte nieuwsflitsen uit het klooster

Theofanie 2019

... met onze nieuwe, eigen vader Silouan aan de Aa bij Heusden ...Ondertitels

Op veler verzoek worden de interviews met Moeder Maria ondertiteld in het Engels. Inmiddels zijn de eerste twee delen af.

In part 1, GODS WAYS, mother Maria shares the remarkable story of her life. Now with subtitles !In part 2, HOUSE OF PRAYER, mother Maria describes her life in the monastery in Asten-Holland; and shares some thoughts on the 2000 years of experience of prayer in the church. Now with subtitles !

Priesterwijding vader Silouan

Op zaterdag 10 november j.l. is tot priester gewijd voor het klooster vader Silouan (Medema). In verband met de verbouwing van onze kloosterkapel, vond de wijding door metropoliet Athenagoras, plaats in de parochie-kerk van de H. Nectarios in Eindhoven:AXIOS - AXIOS - AXIOS !!!

Renovatie van onze kapel en bouwfonds

In de week van 15 november: de binnenmuren verrijzen:

de entree van de nieuwe kioskde nieuwe sacristievoorzijdeIn de week van 15 oktober De eerste steen en de volgende stenen:

bij de ingang, onder de 'eerste' steen wordt een klein stukje van de zegelwas van de ingang van de Heilig-Graf-kerk ingemetseld.

de molen draait ..

en de muren komen
Maandag 8 oktober wordt het beton voor het fundament gestort, met een imposante olifants-slurf:
Maandag 17 en dinsdag 18 september is dan het eerste echte werk begonnen: eerst het asbest-vrij maken van ons kachelhok, en daarna de sloop van de oude sacristie. Ook deze keer met hulp van vrijwilligers. Bijzonder is dat het de Oekraïense Vasili was die de sacristie indertijd met liefde bouwde, en dat de Nederlandse Vasili nu meehelpt met het afvoeren van sloop-materiaal wat nog goed bruikbaar is, (bijv. als bouwmateriaal of kachelhout) voordat het in de container verdwijnt... Deze sacristie had een speciaal nisje met daarin een ikoon van de H. Johannes Chrysostomus en Basilius.
een kleine foto-impressie:Zaterdag 25 augustus kregen we hulp van een grote groep Duits-Griekse pelgrims uit Neuss, en hun vakantie-inval-priester vader Serafim uit Athene. Samen hebben we de voorlopig laatste dienst in de kapel gevierd: een Paraklesis voor de Moeder Gods. Daarna heeft vader Serafim plechtig de Gaven van het Altaar overgebracht naar onze tijdelijke huis-kapel in het zusterhuis. Vervolgens zorgden de vele handen voor een vlotte verhuizing van de rest van het kerkmeubilair. Zaterdag-avond hebben we voor het eerst de Grote Vespers gevierd in onze huis-kapel. Dezelfde plek waar moeder Maria begon, toen de kapel nog in aanbouw was ...

Maandag 20 augustus hebben we een begin gemaakt met het ver-bouw-rijp maken van onze kapel. Vader-diaken Silouan en Serafim Oddens hebben vakkundig het houtsnijwerk van de ikonastase gedemonteerd, en een deel van de ikonen is ook al 'verhuisd':
Zaterdag 18 augustus hebben we 'met man en macht' het archondariki verhuisd naar het Laurentiushuis op de Vlosbergweg 14. Dank aan de gastvrijheid van Dorothea en aan alle helpers! Vanaf donderdag 23 augustus vinden hier de Liturgie-diensten plaats, in de regel op donderdag- en zaterdagochtend.

voor het overige nieuws over de renovatie ga naar : renovatie


Zuurder dan de citrus

In de kiosk van het klooster is sinds enige tijd een heel bijzonder boek te koop. Bijzonder in meerdere opzichten.
Op de kaft is de afbeelding van een felgekleurde impressie van een gewonde, roepende persoon.
Het is een verhaal geïnspireerd op het begin van het Bijbelboek Genesis: de schepping, de val en het leven buiten het paradijs. En zoals dat boek een mysterieuze schrijver kent, zo geldt dat ook voor 'Zuurder dan de citrus'. In het voorwoord staat: "Het werd geschreven door een leerling die alles 'om niets' leerde van zijn spirituele voorvader, moeders en vaders, zijn huidige geestelijke zusters en broeders, zijn kritische lezers, zijn naam en zijn gezin." Dat lijkt alles wat we over de schrijver te weten komen.
Maar als je het poëtische verhaal gaat lezen, besef je al snel dat het om een hele krachtige, ontroerende, persoonlijke getuigenis gaat, die vanuit het hart is geschreven. Een doorleefd verbeelden van het begin van de schepping, waarbij engelen, Adam, Eva, Kaïn en Abel tot leven komen. Je mag het van nabij meemaken en geraakt worden door hun onmacht en hun kracht.
Ook bijzonder is dat de opbrengst van het boek (€ 15 - bij aankoop in de klooster-kiosk) geheel ten goede komt aan het bouwfonds voor de renovatie van de kapel van het klooster.
Het kan ook toegezonden worden! Laat het ons weten.

voor meer info zie ook: eden trilogie
n.b. bestellingen vanaf die site worden verzonden vanuit België!Pinksterweekend Orthodoxe Jongeren in Asten

Ook 'traditioneel' vieren we Pinksteren met de jongeren van OJN. Een kleine foto impressie.
(met dank Thirza en anderen voor de foto's!!)Theofanie

'Traditioneel' zijn we op 6 januari naar de rivier getogen, in ons geval een van de zij-stromen van de Aa, die hier niet zo ver vandaan door de velden van Heusden stroomt. Vader Willibrord deed daar de waterwijding, in aanwezigheid van een twintigtal gelovigen, groot en (heel) klein.

Toen Gij gedoopt werd, o Heer, in de Jordaan,
werd de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard,
want de stem van de Vader heeft van U getuigd,
en noemde U Zijn geliefde Zoon,
en de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij zijt verschenen, Christus onze God,
en hebt de wereld verlicht, eer aan U.


(met dank Thomas voor de foto's!!)ouder 'nieuws' vindt u in de kronieken