Korte nieuwsflitsen uit het klooster

Renovatie van onze kapel en bouwfonds

voor het laatste nieuws ga naar : renovatie11 november klussendag - text in English - Work-day click here


"Eer aan God voor alles" (h. Johannes Chrysostomus)

We kennen allen dit beroemde citaat en weten dat het vaak makkelijker is dankbaar te zijn voor het één, dan voor het andere .. In elk geval was het voor deze keer heel duidelijk: onze klussen-dag was een groot succes! en we zijn ontzettend dankbaar.

We hadden precies het goede aantal mensen, met exact de juiste vaardigheden die nodig waren om een groot deel van onze 'lijst' af te werken. Die lijst was natuurlijk niet bedoeld om in één dag afgewerkt te worden. Mensen kwamen, werkten in de (nattige) kou, maar hadden een lach op hun gezicht, en de stemming zat er goed in. Zware tegels zijn eruit gehaald, en verderop weer netjes gesorteerd en opgestapeld; grote hopen takken zijn verdwenen in een versnipperaar, en de snippers kwamen weer op de plek waar de straattegels verdwenen waren; honderden bloembollen zijn opgegraven en verzameld en elders opnieuw geplant, en kruiwagens vol van alles gingen van her naar der.

Er kwamen oude vrienden, maar ook twee nieuwe die toevallig de aankondiging hadden gelezen op de website en wilden komen helpen (zij waren hier nog nooit geweest).

Natuurlijk was er koffie met lekkers - lekkers wat ook grotendeels gemaakt en meegenomen was door onze vrienden. Tussen de middag hadden we een Italiaanse lunch, met vegetarische lasagne - van spinazie uit eigen moestuin - .

Het was ook de naamdag van Martin Buwalda jr. (de kleinzoon van Martin en Cecile), die waarschijnlijk wel de meest enthousiaste deelnemer was, en probeerde om alles te doen wat zijn vader ook deed - op iets kleinere schaal dan.

"Laten we God voortdurend dankzeggen. Want het is schandelijk dat we, terwijl we ons dagelijks in Zijn goedheid mogen verheugen, dat we dat niet erkennen met een enkel woord; terwijl juist die erkenning ons zoveel goeds oplevert. Hij heeft van ons niets nodig, maar wij wel alles van Hem.

In feite voegt die dankzegging niets aan Hem toe, maar het brengt ons wel dichter bij Hem. Want als we ons de weldaden van de mensen in gedachten brengen, verwarmt dat ook onze harten voor hen; en des te meer wanneer we Gods weldaden aan ons beseffen, dan zullen we nog meer ernst maken met Zijn geboden.

Daarom zegt Paulus ook: 'Wees altijd dankbaar!' (Ef. 5,20) Want we bewaren de weldaden het best door ze in herinnering te roepen en voortdurend dank te zeggen."
(h. Johannes Chrysostomus - uit preek 19 over de brief aan de Efeziërs)


We danken jullie allen van harte!


m. Johanna en medezusters

Enkele foto's :
Relieken Heilige Lucas - de chirurg

Hoewel we graag de relieken van de Heilige Lucas van Simferopol wilden vereren die op een rondreis door Nederland waren, lukte het ons - praktisch gezien - niet om in het weekend af te reizen. Maar - zoals wel vaker: toen kwam er een verrassingstelefoontje: bisschop Nectarius wilde graag naar het klooster komen, na het drukke weekend met diensten en lezingen. Wat een zegen toen hij ons zomaar op een maandagmorgen - met de relieken uiteraard - met een bezoek vereerde!
Kloosterfeest 2017

We vierden dit jaar ons kloosterfeest, zoals meestal, in twee delen: op vrijdag 8 september zelf, met Goddelijke Liturgie, waarbij vader Meletios diende, en de dienst voornamelijk in het Nederlands was, met een dertigtal vrienden van nabij en verder.

En op zaterdag 9 september was dan het traditionele 'Griekse kloosterfeest', waarbij onze metropoliet voorging, in gezelschap van bisschop Hilarion uit Edmonton, in concelebratie met verschillende priesters. We konden die dag zo'n 650 pelgrims verwelkomen. Gelukkig was het die ochtend grotendeels droog - zelfs nog even zonnig ! Dank aan alle helpers (EHBO'ers - parkeerwachters, koffiezetters. stoelensjouwers, tentenbouwers etc. etc.)
.. voor meer foto's: klik hier

Tijdelijke bewoner

Zomaar op een goede dag kwam hij (zij?) aangevlogen, een jonge, vermoeide postduif, ergens in België losgelaten, en onderweg naar Putten ( zo vonden we uit via zijn ringnummer). Maar Columba (zoals we hem noemden) wilde liever bij ons blijven; we hebben nog geprobeerd hem een keertje los te laten een kilometertje of tien hiervandaan, maar de volgende dag was-ie terug. Hij kreeg een mooi huisje … maar o-zo argeloos - en dat met zoveel roofvogels rondom … Columba - die onze harten al had gestolen - met zijn vriendelijke aanwezigheid, was ook zomaar weer 'gevlogen' - vermoedelijk hemelwaarts ..Jaargedachtenis Moeder MariaOp zaterdag 24 juni hebben we bij het graf van m. Maria een pannychida gevierd -
het is alweer een jaar geleden dat we haar hier begraven hebben.
De metropoliet ging voor in de Goddelijke Liturgie, in concelebratie met verschillende priesters en diakens uit ons diocees,
en gelovigen uit heel Nederland, België, Duitsland en Luxemburg waren samengekomen om op deze dag samen te bidden en te herdenken in dankbaarheid.
De metropoliet benadrukte in zijn toespraak de kracht en de vreugde van het geloof in de opstanding,
en moedigde ons allen aan daarvan steeds weer getuigenis af te leggen.
Orthodoxe Jongeren in Nederland (OJN)

Tijdens het pinksterweekend mochten we een groepje orthodoxe jongeren verwelkomen die hier hun traditionele'asten-weekend' hebben gehouden. Ze kampeerden in de buurt, en kwamen op de fiets (of tandem) naar het klooster voor de diensten, de lezingen en workshops. Het was een goed samenzijn,
voor een impressie zie de foto's op de facebook pagina van OJN: facebook ojnWonen bij het klooster?

Na 16 jaar vlakbij het klooster op de Vlosbergweg te hebben gewoond, heeft Dorothea Smolders aangegeven naar Den Haag te gaan verhuizen. Dit omdat zij zal intreden in het orthodox klooster van Johannes de Voorloper. Het verheugt haar en ook ons dat zij daar het kloosterleven kan vervolgen dat zij ook enkele jaren in ons klooster heeft geleid. Het betekent wel dat het terrein en de gebouwen op de Vlosbergweg verkocht zullen worden. Wij maken gebruik van de werkplaats die daar staat om er o.a. kaarsen te maken. Verder vieren we in de kapel daar jaarlijks het feest van de hl. Moniale en martelares Elizabeth en van de Ontslaping van de Moeder Gods. Wat zou het fijn zijn als orthodoxe mensen de nieuwe eigenaar van de Vlosbergweg (14) zouden worden en alles in dezelfde geest voortgezet kan worden. Mocht iemand belangstelling hebben dan kunt u contact opnemen met Dorothea, bij voorkeur per email: ydwmsmolders@gmail.com ; of misschien kunt u iemand erop wijzen.

Heeft u interesse? Laat het dan weten, anders gaat het binnenkort in de publieke verkoop.Theofanie

'Traditioneel' zijn we op 6 januari naar de rivier getogen, in ons geval een van de zij-stromen van de Aa, die hier niet zo ver vandaan door de velden van Heusden stroomt. Vader Jozef deed daar de waterwijding, in aanwezigheid van een twintigtal gelovigen die op de oever de vrieskou trotseerden, maar niet het geheiligde rivier-water zelf (...); vele kilometers verder stroomt deze Aa uit in de Maas, die ook wel wat 'zegen' kon gebruiken!

Toen Gij gedoopt werd, o Heer, in de Jordaan,
werd de aanbidding van de Drie-eenheid geopenbaard,
want de stem van de Vader heeft van U getuigd,
en noemde U Zijn geliefde Zoon,
en de Geest in de gedaante van een duif,
bevestigde de waarheid van dit woord.
Gij zijt verschenen, Christus onze God,
en hebt de wereld verlicht, eer aan U.


(met dank aan Guido, Thomas en Hans voor de foto's!!)ouder 'nieuws' vindt u in de kronieken