van kippenstal naar kloosterkapel

Op deze pagina vindt u informatie over de renovatie en de vorderingen van ons bouwproject.

de 'barometer' op 13 januari 2019:

Wat hebben we nodig? € 265.500
Reeds bijeengebracht: € 231.000
Nog nodig: € 34.500


Zo kunt u helpen

Voor de financiële steun aan dit project kunt u een gift overmaken aan de
Stichting 'Geboorte van de Moeder Gods' te Asten onder vermelding van 'bouwfonds'.
IBAN-nummer:
NL 64 TRIO 0390 3597 69
BIC / Swift nummer: TRIO NL 2U

De stichting heeft de ANBI-status.
voor vragen neem gerust contact op : orthodoxasten(apenstaartje)gmail.com

Foto's en nieuws over het verloop van de verbouwing vindt u hier.

Om opdracht te geven voor de bouw hadden we eigenlijk een 'startkapitaal' van € 200.000 nodig. Op 10 september konden we daarom beginnen,
helpt u ons om de komende tijd ook de laatste € 34.500 die nog nodig zijn om het gehele project te kunnen bekostigen bijeen te brengen?
Want uiteindelijk zal het hele project zo'n € 265.500 gaan kosten.


Zuurder dan de citrus

In de kiosk van het klooster is sinds enige tijd een heel bijzonder boek te koop. Bijzonder in meerdere opzichten.
Op de kaft is de afbeelding van een felgekleurde impressie van een gewonde, roepende persoon.
Het is een verhaal geïnspireerd op het begin van het Bijbelboek Genesis: de schepping, de val en het leven buiten het paradijs. En zoals dat boek een mysterieuze schrijver kent, zo geldt dat ook voor 'Zuurder dan de citrus'. In het voorwoord staat: "Het werd geschreven door een leerling die alles 'om niets' leerde van zijn spirituele voorvader, moeders en vaders, zijn huidige geestelijke zusters en broeders, zijn kritische lezers, zijn naam en zijn gezin." Dat lijkt alles wat we over de schrijver te weten komen.
Maar als je het poëtische verhaal gaat lezen, besef je al snel dat het om een hele krachtige, ontroerende, persoonlijke getuigenis gaat, die vanuit het hart is geschreven. Een doorleefd verbeelden van het begin van de schepping, waarbij engelen, Adam, Eva, Kaïn en Abel tot leven komen. Je mag het van nabij meemaken en geraakt worden door hun onmacht en hun kracht.
Ook bijzonder is dat de opbrengst van het boek (€ 15 - bij aankoop in de klooster-kiosk) geheel ten goede komt aan het bouwfonds voor de renovatie van de kapel van het klooster.
Het kan ook toegezonden worden! Laat het ons weten.

voor meer info zie ook: eden trilogie
n.b. bestellingen vanaf die site worden verzonden vanuit België!de aanloop .. het klooster heeft een kippengeschiedenis (...)

Ooit was de kapel met de ontvangstruimte ernaast, een kippenstal, of 'hennenkooi' in Brabants dialect.

Een eenvoudige ruimte, die in 1989 van binnen geschikt is gemaakt voor kapel. Van buiten is het tot op heden toch grotendeels een kippenstal gebleven.

Vóór het jaar 2024 moeten asbestdaken zijn gesaneerd, zo heeft de overheid in Nederland bepaald. De kapel en de ontvangstruimte ernaast (archondariki), hebben een dak met asbest-golfplaten. Graag zouden we van deze gelegenheid gebruik maken om het dak beter te isoleren. Hoe eerder hoe beter, want in de winter hebben we hoge stookkosten en in de zomer is het in de kapel (direct onder het dak) vaak tropisch heet. Daarnaast zijn ook de muren en kozijnen van de kapel toe aan groot onderhoud: ook daar hebben we nu de mogelijkheid voor betere isolatie en ventilatie. Het interieur van onze -inmiddels zo geliefde- kapel blijft grotendeels intact. Wel komt er een kleine uitbreiding met daarin ruimte voor een nieuwe, droge kiosk, sacristie en spreekkamer.

Met deze renovatie hopen we ook de buitenkant een kloosterkapel-uitstraling te kunnen geven, met halfronde raampjes en een bijpassende stenen klokkentoren, en een nieuw overdekte entree.


Moeder Maria

Moeder Maria, de stichter en eerste abdis van het klooster heeft de aanzet gegeven tot deze noodzakelijke verbouwing en meegedacht over de schetsen.

In de zomer van 2016 is ter nagedachtenis van moeder Maria een 'bouwfonds' opgericht voor giften ten behoeve van de renovatie van de kapel.

Eeuwige gedachtenis !


hier kunt u evt. onze folder downloaden, delen of verder verspreiden !!

Nederlandse folder pdf

Griekse folder pdf

For those who want to donate from abroad:

from within EU:

You can use the BIC/Swift-number: TRIO NL 2U (with capitals!)
and then the bank-account-number: 0390 3597 69;


From outside Europe: the same BIC/Swift and account-number, but you also have to add the address of the bank:

Triodos Bank Nederland
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist
The Netherlands


Banks abroad know these procedures.


11 augustus 2018

click here for text in English

click here for text in Greek

"Onze tijd en onze wereld hebben kloosters nodig. We hebben heiligen en serieuze monniken en monialen nodig. Onze tijd dorst naar schoonheid. Het dorst naar Christus." Vader Gavriil Tsafos

"We moeten Hem danken, zoals er gezegd wordt: 'Dankt onder alles' (I Thess. 5:18). Nauw verbonden hiermee is een andere aansporing van de H. Paulus: 'Bidt zonder ophouden' (I Thess. 5:17), dat wil zeggen, wees je altijd bewust van God, overal en in elke omstandigheid. Want wat je ook doet, je moet de Schepper van alle dingen in gedachten houden. Wanneer je het licht ziet, vergeet dan niet Hem die het je heeft gegeven; wanneer je de lucht ziet, de aarde, de zee en alles wat er in is, verwonder je over deze dingen en verheerlijk hun Schepper; wanneer je kleren aantrekt, erken Wiens gave het is en prijs Hem Die in Zijn voorzienigheid je leven heeft gegeven. Kortom, als alles wat je doet een gelegenheid wordt om God te verheerlijken, zul je onophoudelijk bidden. En op deze manier zal je ziel zich altijd verheugen, zoals de heilige Paulus aanbeveelt (vgl. I Thess. 5:16). " H. Petrus van Damaskus (The Philokalia: The Complete Text (Vol.3))


Het is met grote vreugde en dankbaarheid dat we kunnen aankondigen dat we een datum hebben voor het begin van de renovatie van onze kapel: maandag 10 september. Nogmaals, danken we iedereen voor hun steun (materieel en spiritueel), gebeden en geduld. Het was een lange zomer.

We bidden dat ons kleine klooster een oase zal blijven in de woestijn van het moderne leven en dat het, door Gods genade, vreugde en vrede zal brengen aan ieder die het bezoekt.

Uw nederige dienaressen in Christus en de Moeder Gods,
M. Johanna en medezusters