from henhouse to monastery chapel


11 augustus 2018

"Our age and our world need monasteries. We need saints and serious monks and nuns. Our age is thirsting for beauty. It?s thirsting for Christ." Elder Gavriil Tsafos.

"We should give thanks to Him, as it is said: ?In everything give thanks? (I Thess. 5:18). Closely linked to this phrase is another of St. Paul?s injunctions: ?Pray without ceasing? (I Thess. 5:17), that is, be mindful of God at all times, in all places, and in every circumstance. For no matter what you do, you should keep in mind the Creator of all things. When you see the light, do not forget Him who gave it to you; when you see the sky, the earth, the sea and all that is in them, marvel at these things and glorify their Creator; when you put on clothing, acknowledge whose gift it is and praise Him who in His providence has given you life. In short, if everything you do becomes for you an occasion for glorifying God, you will be praying unceasingly. And in this way your soul will always rejoice, as St. Paul commends (cf. I Thess. 5:16).? St. Peter of Damaskos: (The Philokalia: The Complete Text (Vol.3))


It is with great joy and thanksgiving that we are able to announce that we have a date for the beginning of our church renovation?Monday, Sept. 10. In order to actually start on this date, the church building has to be entirely emptied out before that time. Since our Patronal Feast falls on Saturday, September 8, with the blessing of our Metropolitan Athenagoras, the Divine Liturgy will be celebrated in a large tent in our meadow. Our feast will take place on the monastery grounds as usual.

The last Liturgy in our present chapel will be on Saturday, August 18. From then on, all the Divine Liturgies will take place in the chapel at the Vlosbergweg 14 map. All other services will be held in what is now the trapeza of the sisterhouse. It will be ?transformed? into a small chapel for the duration of this project.

The first Divine Liturgy at the Vlosbergweg will be on Thursday, August 23 with Fathr Arkadi celebrating as is usual.
We hope that this will not be too confusing for everyone.

Again, we thank everyone for their support (material and spiritual), prayers and patience. It has been a long summer.

We pray that our little monastery will continue to be an oasis in the desert of modern life and will, through God?s grace, bring joy and peace to all who visit here.

Your humble servants in Christ and the Theotokos,
M. Johanna and sistersWat hebben we nog nodig ?

Om opdracht te geven voor de bouw hadden we eigenlijk minstens € 200.000 nodig.
Sinds we het 'bouwfonds' gestart zijn in de zomer van 2016, is er nu zo'n € 120.000 binnengekomen.
Een enorm bedrag, opgeteld van vele € 10 , € 20 en € 50 -jes samen !!

Daarnaast hebben we de toezeggingen van twee grotere 'weldoeners c.q. fondsen' voor € 75.000.
We zitten dus nu (11 augustus 2018) op de € 195.000 en zijn daarmee al een heel eind in de goede richting!!

Op 10 september a.s. hopen we daarom dan ook echt met de bouw te kunnen beginnen, helpt u ons om ook de laatste € 56.000 die nog nodig zijn om het gehele project te kunnen bekostigen bijeen te brengen?


hoe kunt u helpen

Voor de financiële steun aan dit project kunt u een gift overmaken aan de

Stichting 'Geboorte van de Moeder Gods' te Asten onder vermelding van bouwfonds.

IBAN-nummer:

NL 64 TRIO 0390 3597 69

BIC / Swift nummer: TRIO NL 2U

De stichting heeft de ANBI-status.


Zuurder dan de citrus

In de kiosk van het klooster is sinds enige tijd een heel bijzonder boek te koop. Bijzonder in meerdere opzichten.
Op de kaft is de afbeelding van een felgekleurde impressie van een gewonde, roepende persoon.
Het is een verhaal geïnspireerd op het begin van het Bijbelboek Genesis: de schepping, de val en het leven buiten het paradijs. En zoals dat boek een mysterieuze schrijver kent, zo geldt dat ook voor 'Zuurder dan de citrus'. In het voorwoord staat: "Het werd geschreven door een leerling die alles 'om niets' leerde van zijn spirituele voorvader, moeders en vaders, zijn huidige geestelijke zusters en broeders, zijn kritische lezers, zijn naam en zijn gezin." Dat lijkt alles wat we over de schrijver te weten komen.
Maar als je het poëtische verhaal gaat lezen, besef je al snel dat het om een hele krachtige, ontroerende, persoonlijke getuigenis gaat, die vanuit het hart is geschreven. Een doorleefd verbeelden van het begin van de schepping, waarbij engelen, Adam, Eva, Kaïn en Abel tot leven komen. Je mag het van nabij meemaken en geraakt worden door hun onmacht en hun kracht.
Ook bijzonder is dat de opbrengst van het boek (€ 15 - bij aankoop in de klooster-kiosk) geheel ten goede komt aan het bouwfonds voor de renovatie van de kapel van het klooster.
Het kan ook toegezonden worden! Laat het ons weten.

voor meer info zie ook: eden trilogie
n.b. bestellingen vanaf die site worden verzonden vanuit België!de aanloop .. het klooster heeft een kippengeschiedenis (...)

Ooit was de kapel met de ontvangstruimte ernaast, een kippenstal, of 'hennenkooi' in Brabants dialect.

Een eenvoudige ruimte, die in 1989 van binnen geschikt is gemaakt voor kapel. Van buiten is het tot op heden toch grotendeels een kippenstal gebleven.

Vóór het jaar 2024 moeten asbestdaken zijn gesaneerd, zo heeft de overheid in Nederland bepaald. De kapel en de ontvangstruimte ernaast (archondariki), hebben een dak met asbest-golfplaten. Graag zouden we van deze gelegenheid gebruik maken om het dak beter te isoleren. Hoe eerder hoe beter, want in de winter hebben we hoge stookkosten en in de zomer is het in de kapel (direct onder het dak) vaak tropisch heet. Daarnaast zijn ook de muren en kozijnen van de kapel toe aan groot onderhoud: ook daar hebben we nu de mogelijkheid voor betere isolatie en ventilatie. Het interieur van onze -inmiddels zo geliefde- kapel blijft grotendeels intact. Wel komt er een kleine uitbreiding met daarin ruimte voor een nieuwe, droge kiosk, sacristie en spreekkamer.

Met deze renovatie hopen we ook de buitenkant een kloosterkapel-uitstraling te kunnen geven, met halfronde raampjes en een bijpassende stenen klokkentoren, en een nieuw overdekte entree.


Moeder Maria

Moeder Maria, de stichter en eerste abdis van het klooster heeft de aanzet gegeven tot deze noodzakelijke verbouwing en meegedacht over de schetsen.

In de zomer van 2016 is ter nagedachtenis van moeder Maria een 'bouwfonds' opgericht voor giften ten behoeve van de renovatie van de kapel.

Eeuwige gedachtenis !


hier kunt u evt. onze folder downloaden, delen of verder verspreiden !!

Nederlandse folder pdf

Griekse folder pdf

For those who want to donate from abroad:

from within EU:

You can use the BIC/Swift-number: TRIO NL 2U (with capitals!)
and then the bank-account-number: 0390 3597 69;


From outside Europe: the same BIC/Swift and account-number, but you also have to add the address of the bank:

Triodos Bank Nederland
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist
The Netherlands


Banks abroad know these procedures.


Op 11 november jl. zijn we toch al een beetje begonnen met het voorbereiden van de werkzaamheden: een groep vrienden heeft de handen uit de mouwen gestoken, en allerlei werk verzet. Zie: nieuws