το κοτέτσι που έγινε εκκλησιά


11 augustus 2018

«Η εποχή μας κι ο κόσμος χρειάζονται τα μοναστήρια. Χρειαζόμαστε αγίους και σοβαρούς μοναχούς και μοναχές. Η εποχή μας διψάει για ομορφιά, διψάει για Χριστό.» Γέροντας Γαβριὴλ Τσάφος

«Θα πρέπει να Τον ευχαριστούμε καθώς γέγραπται : «Ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε.» (1 Θεσ. 5.18) Με αυτήν την φράση συνδέεται και μια άλλη προτροπή του αποστόλου Παύλου: «Ἀδιαλείπτως προσεύχεσθαι.» (1 Θεσ. 5.17) Αυτό σημαίνει να θυμόμαστε τον Θεό πάντοτε και παντού, σε κάθε περίσταση. Γιατί, ό,τι και να κάνωμε, θα πρέπει να κρατούμε τον νου μας στον Δημιουργό του παντός. Όταν αντικρύζεις το φως, μην ξεχνάς Εκείνον που σου το πρόσφερε· όταν βλέπεις τον ουρανό, την γη, την θάλασσα και πάντα τα εν αυτοίς, κοίταξέ τα με θαυμασμό και δόξασε τον Δημιουργό τους. Όταν ενδύεσαι τα ρούχα σου, αναγνώρισε Εκείνον χάρη στον Οποίο τα έχεις και ύμνησε Αυτόν του Οποίου η πρόνοια σου χάρισε την ζωή. Κοντολογίς, αν σ᾽ό,τι κάνεις βλέπεις μιαν ευκαιρία να δοξολογείς τον Θεό, θα προσεύχεσαι αδιαλείπτως. Και κατ᾽αυτόν τον τρόπο η ψυχή σου θα χαίρεται πάντοτε, όπως μας συνιστά ο απόστολος Παύλος (1 Θεσ. 5.16).»
Αγιος Πέτρος Δαμασκηνός, Φιλοκαλία, τ.Γ´.

Δόξᾳ τῷ Θεῷ, έχουμε την χαρά να σας ανακοινώσουμε ότι οι οικοδομικές εργασίες στον ναό της μονής θα ξεκινήσουν την Δευτέρα, 10 Σεπτεμβρίου. Προκειμένου γι᾽ αυτό, η εκκλησία θα πρέπει να αδειάσει τελείως, πράγμα που απαιτεί χρόνο. Κι επειδή η πανήγυρίς μας θα είναι το Σάββατο, 8 Σεπτεμβρίου, με την ευλογία του Μητροπολίτου μας, κ. Αθηναγόρου, η Θεία Λειτουργία θα τελεσθεί σε σκηνή στο λιβάδι της Μονής. Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας θα υπάρξει κέρασμα για τους προσκυνητές, όπως πάντοτε.

Η τελευταία Θεία Λειτουργία στο εκκλησάκι μας, πριν αδειάσει, θα τελεσθεί το Σάββατο, 18 Αυγούστου. Κατόπιν όλες οι Θείες Λειτουργίες – με εξαίρεση την Πανήγυρι της Μονής – θα τελούνται στο παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και αγίας Ελισάβετ, στην οδό Vlosbergweg, αριθμός 14. χάρτη Ολες οι άλλες ακολουθίες θα τελούνται στον χώρο που βρίσκεται σήμερα η τράπεζα της Μονής, στο σπίτι των αδελφών. Ο χώρος αυτός θα διαμορφωθεί σε παρεκκλήσιο μέχρι να τελειώσει η ανοικοδόμηση της εκκλησίας.

Η πρώτη Θεία Λειτουργία στο παρεκκλήσιο της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στην οδό θα τελεσθεί από τον πατέρα Αρκάδιο την Πέμπτη, 23 Αυγούστου, ημέρα αποδόσεως της εορτής της Κοιμήσεως.

Ελπίζουμε ότι θα βρείτε εύκολα τον δρόμο σας προς την προσωρινή αυτή διεύθυνση. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε και πάλι για την υποστήριξή σας, υλική και πνευματική, για την προσευχή και την υπομονή σας.

Ευχόμαστε το μοναστηράκι μας να είναι μια όαση στην έρημο της σύγχρονης ζωής και, με την χάρη του Θεού, να φέρνει χαρά και ειρήνη σ᾽όσους το επισκέπτονται.

Μετὰ τῆς ἐν Χριστῷ φιλαδελφίας,
ἡ καθηγουμένη τῆς Ἱεράς Μονῆς,
Ἰωάννα μοναχή
καὶ αἱ σὺν ἐμοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφαί.
Griekse folder pdf

Wat hebben we nog nodig ?

Om opdracht te geven voor de bouw hadden we eigenlijk minstens € 200.000 nodig.
Sinds we het 'bouwfonds' gestart zijn in de zomer van 2016, is er nu zo'n € 120.000 binnengekomen.
Een enorm bedrag, opgeteld van vele € 10 , € 20 en € 50 -jes samen !!

Daarnaast hebben we de toezeggingen van twee grotere 'weldoeners c.q. fondsen' voor € 75.000.
We zitten dus nu (11 augustus 2018) op de € 195.000 en zijn daarmee al een heel eind in de goede richting!!

Op 10 september a.s. hopen we daarom dan ook echt met de bouw te kunnen beginnen, helpt u ons om ook de laatste € 56.000 die nog nodig zijn om het gehele project te kunnen bekostigen bijeen te brengen?


hoe kunt u helpen

Voor de financiële steun aan dit project kunt u een gift overmaken aan de

Stichting 'Geboorte van de Moeder Gods' te Asten onder vermelding van bouwfonds.

IBAN-nummer:

NL 64 TRIO 0390 3597 69

BIC / Swift nummer: TRIO NL 2U

De stichting heeft de ANBI-status.


Zuurder dan de citrus

In de kiosk van het klooster is sinds enige tijd een heel bijzonder boek te koop. Bijzonder in meerdere opzichten.
Op de kaft is de afbeelding van een felgekleurde impressie van een gewonde, roepende persoon.
Het is een verhaal geïnspireerd op het begin van het Bijbelboek Genesis: de schepping, de val en het leven buiten het paradijs. En zoals dat boek een mysterieuze schrijver kent, zo geldt dat ook voor 'Zuurder dan de citrus'. In het voorwoord staat: "Het werd geschreven door een leerling die alles 'om niets' leerde van zijn spirituele voorvader, moeders en vaders, zijn huidige geestelijke zusters en broeders, zijn kritische lezers, zijn naam en zijn gezin." Dat lijkt alles wat we over de schrijver te weten komen.
Maar als je het poëtische verhaal gaat lezen, besef je al snel dat het om een hele krachtige, ontroerende, persoonlijke getuigenis gaat, die vanuit het hart is geschreven. Een doorleefd verbeelden van het begin van de schepping, waarbij engelen, Adam, Eva, Kaïn en Abel tot leven komen. Je mag het van nabij meemaken en geraakt worden door hun onmacht en hun kracht.
Ook bijzonder is dat de opbrengst van het boek (€ 15 - bij aankoop in de klooster-kiosk) geheel ten goede komt aan het bouwfonds voor de renovatie van de kapel van het klooster.
Het kan ook toegezonden worden! Laat het ons weten.

voor meer info zie ook: eden trilogie
n.b. bestellingen vanaf die site worden verzonden vanuit België!de aanloop .. het klooster heeft een kippengeschiedenis (...)

Ooit was de kapel met de ontvangstruimte ernaast, een kippenstal, of 'hennenkooi' in Brabants dialect.

Een eenvoudige ruimte, die in 1989 van binnen geschikt is gemaakt voor kapel. Van buiten is het tot op heden toch grotendeels een kippenstal gebleven.

Vóór het jaar 2024 moeten asbestdaken zijn gesaneerd, zo heeft de overheid in Nederland bepaald. De kapel en de ontvangstruimte ernaast (archondariki), hebben een dak met asbest-golfplaten. Graag zouden we van deze gelegenheid gebruik maken om het dak beter te isoleren. Hoe eerder hoe beter, want in de winter hebben we hoge stookkosten en in de zomer is het in de kapel (direct onder het dak) vaak tropisch heet. Daarnaast zijn ook de muren en kozijnen van de kapel toe aan groot onderhoud: ook daar hebben we nu de mogelijkheid voor betere isolatie en ventilatie. Het interieur van onze -inmiddels zo geliefde- kapel blijft grotendeels intact. Wel komt er een kleine uitbreiding met daarin ruimte voor een nieuwe, droge kiosk, sacristie en spreekkamer.

Met deze renovatie hopen we ook de buitenkant een kloosterkapel-uitstraling te kunnen geven, met halfronde raampjes en een bijpassende stenen klokkentoren, en een nieuw overdekte entree.


Moeder Maria

Moeder Maria, de stichter en eerste abdis van het klooster heeft de aanzet gegeven tot deze noodzakelijke verbouwing en meegedacht over de schetsen.

In de zomer van 2016 is ter nagedachtenis van moeder Maria een 'bouwfonds' opgericht voor giften ten behoeve van de renovatie van de kapel.

Eeuwige gedachtenis !


hier kunt u evt. onze folder downloaden, delen of verder verspreiden !!

Nederlandse folder pdf

Griekse folder pdf

For those who want to donate from abroad:

from within EU:

You can use the BIC/Swift-number: TRIO NL 2U (with capitals!)
and then the bank-account-number: 0390 3597 69;


From outside Europe: the same BIC/Swift and account-number, but you also have to add the address of the bank:

Triodos Bank Nederland
Utrechtseweg 44
3704 HD Zeist
The Netherlands


Banks abroad know these procedures.


Op 11 november jl. zijn we toch al een beetje begonnen met het voorbereiden van de werkzaamheden: een groep vrienden heeft de handen uit de mouwen gestoken, en allerlei werk verzet. Zie: nieuws