Triodion
(laatst bijgewerkt op 4 december 2015)


Voorvasten

zondag van de tollenaar en de farizeeer (pdf)

zondag van de verloren zoon (pdf)

zaterdag van alle ontslapenen (pdf)

zondag van het laatste oordeel (pdf)

maandag in de zuivelweek (pdf)

dinsdag in de zuivelweek (pdf)

woensdag in de zuivelweek (pdf)

donderdag in de zuivelweek (pdf)

vrijdag in de zuivelweek (pdf)

zaterdag van de asceten (pdf)

vergevingszondag (pdf)

bijlage muziekvoorbeelden 'De deur der boete' en 'Aan de stromen van babylon' (pdf)De eerste week van de Grote Vasten

maandag in de eerste week (pdf)
          extra-muziekbijlage: irmen Grote Canon (pdf)

dinsdag in de eerste week (pdf)

woensdag in de eerste week (pdf)

donderdag in de eerste week (pdf)

vrijdag in de eerste week (pdf)

zaterdag in de eerste week (pdf)

zondag van de orthodoxie (pdf)De tweede week van de Grote Vasten


maandag in de tweede week (pdf)

dinsdag in de tweede week (pdf)

woensdag in de tweede week (pdf)

donderdag in de tweede week (pdf)

vrijdag in de tweede week (pdf)

zaterdag in de tweede week - zielenzaterdag (pdf)De derde week van de Grote Vasten


tweede zondag, van de H. Gregorius Palamas (pdf)

maandag in de derde week (pdf)

dinsdag in de derde week (pdf)

woensdag in de derde week (pdf)

donderdag in de derde week (pdf)

vrijdag in de derde week (pdf)

zaterdag in de derde week (pdf)De vierde week van de Grote Vasten


zondag van kruisverering (pdf)

maandag in de vierde week (pdf)

dinsdag in de vierde week (pdf)

woensdag in de vierde week (pdf)

donderdag in de vierde week (pdf)

vrijdag in de vierde week (pdf)

zaterdag in de vierde week - zielenzaterdag (pdf)De vijfde week van de Grote Vasten


vierde zondag - van de H. Johannes Climacus (pdf)

maandag in de vijfde week (pdf)

dinsdag in de vijfde week (pdf)

woensdag in de vijfde week (pdf)

donderdag in de vijfde week (incl. Grote Canon) (pdf)
        volledige tekst: Leven van Maria van Egypte (pdf)
        extra-muziekbijlage: irmen Grote Canon (pdf)

vrijdag in de vijfde week (pdf)
        extra voor de tekst van de akathist in de completen zie:
          canon en akathist voor de Moeder Gods; vijfde vrijdag (pdf)

zaterdag van de akathist (pdf)


De zesde week van de Grote Vasten


zondag van Maria van Egypte (pdf)

maandag in de zesde week (pdf)

dinsdag in de zesde week (pdf)

woensdag in de zesde week (pdf)

donderdag in de zesde week (pdf)

vrijdag in de zesde week (pdf)

Lazaruszaterdag & Grote en Heilige Week (herzien in 2015)

Lazarus-zaterdag (pdf)

palm-zondag (pdf)

maandag in de grote en goede week (pdf)

dinsdag in de grote en goede week (pdf)

woensdag in de grote en goede week (pdf)
          appendix - grote oliezalving (pdf)

grote donderdag metten (pdf)

grote donderdag vespers (pdf)

grote vrijdag metten (pdf)

grote vrijdag koninklijke uren (pdf)

vespers van de graflegging (pdf)

grote zaterdag mettten (pdf)

eerste vespers van pasen en mesonyktikon (pdf)
          appendix - tropaar de edele Jozef (pdf)
          appendix - de voetwassing (pdf)
          appendix - klaagzangen byzantijnse melodie (pdf)
Oktoich van de weekdagen in de Grote Vasten


appendix - toon 1 t/m toon 8 (pdf)
Canon en Akathist voor de Moeder Gods


Volgens Grieks gebruik worden op de eerste vijf vrijdagavonden van de Grote Vasten de canon en akathist voor de Moeder Gods gezongen in de Kleine Completen. Hier vindt u de tekst, voorzien van een eenvoudige melodie (uit de Slavische traditie).

canon en akathist voor de Moeder Gods; eerste vier vrijdagen (pdf)

canon en akathist voor de Moeder Gods; vijfde vrijdag (pdf)
Byzantijnse muziek

(Voor meer teksten met byzantijnse muziek zie: Byzantijnse Muziek )

open de poort van berouw (pdf);
      de Nederlandse vertaling op Byzantijnse melodie.

klaagzangen bij het graf (pdf);
      de Nederlandse vertaling op Byzantijnse melodie.