Uitgaven van het klooster

In het klooster is de afgelopen jaren gewerkt aan herziening en vertaling van de kerkboeken (evangelie, apostel, horologion, mineon, liturgikon, euchologion, hieratikon, triodion) en enkele losse uitgaven (klein gebedenboek, akathisten). Het zijn over het algemeen 'werkteksten', die nog verder verbeterd kunnen worden, maar die we toch graag delen met belangstellenden, en die in eenvoudige vorm zijn uitgegeven. In onze kiosk liggen deze boekjes ter inzage en zijn ze te koop. De kiosk is open direct na de kerkdiensten, en op afspraak.

Overzicht - bestelformulier van onze uitgaven vindt u in de boekenlijst-pdf in pdf-formaat.
of (bij voorkeur): online invullen en terugsturen boekenlijst-xls in excel-formaat.

We hopen in de toekomst meer en meer uitgaven in pdf-vorm op deze site ter beschikking te stellen.

Orthodox Klooster in de Peel
Geboorte van de Moeder Gods
Gruttoweg 7
5725 RT Asten
tel/fax 0 (031) 493 560421
e-mail: orthodoxastenapenstaartjegmail.com